TEAM


Team Mahe on loodud 2006 aasta alguses ühe teise surfiteami baasil.

Ümberorganiseerumise tingis teami sportlikus mõttes professionaalsemaks muutmine, sponsorite kaasamine ning liikmeskonna muutused. Sellegipoolest on põhiideed säilinud. Olulisteks põhimõteteks on fun, sportlikkus, rõõmus ja sõbralik suhtumine ning sõltumatus. Ühesõnaga kõik mis surfile omane. Meie hulgas ei esine absoluutseid tippe, kuid meie kohalolek on tuntav. Väga tähtsaks peame loovat suhtumist ja pidevaid otsinguid surfi ja üldse elu paremaks nautimiseks. Samal ajal ei pelga me mõnikord raskena tunduvaid treeninguid nii talvel kui suvel, sest püsivus viib sihile.


Kui sinu jaoks on olulised sõbrad, tervis ja elurõõm, siis oled meie mõttekaaslane.
Meie team laieneb ka lumelaua ning jalgrattaspordi aladele. Peamiseks jääb ikkagi surf, kui kõige rohkem võimalusi ja emotsionaalset energiat pakkuv spordiala.
Teamiks olemine aitab meil teha ühiseid otsuseid, toetada teineteist võistlusspordis ning pakub tuntavat kuulumistunnet. Oleme läinud surfis mõnikord sellise piirini, kusmaalt edasi minekuks on vaja sõbra ja teami moraalset tuge. Ja kordaläinud sooritustest saadud rõõm on ühine.


Surf hard and enjoy the life…Now!!!